מערכת איתות

מערכת איתות

מערכות גיבוי לסוללות איתות תנועה, הגברת בטיחות הציבור והפחתת עומסי התנועה על ידי מתן אפשרות לרמזורים לפעול גם בזמן הפסקת חשמל.

צומת איתות תנועה טיפוסי חווה שמונה עד עשר הפסקות חשמל מקומיות מדי שנה.עם כוח גיבוי סוללת LIAO, חלק או כל אותות בקרת התנועה יכולים להמשיך לפעול.

המעבר החלק הזה לסוללה מגביר את בטיחות הציבור ומבטל את הצורך לשלוח משטרה או אנשי שירות אחרים כדי לכוון את התנועה.אם כל אותות התנועה היו מומרים לנוריות, מערכת גיבוי הסוללות תאפשר הפעלה מלאה של אותות התנועה בזמן הפסקת חשמל, ובכך תקל על עומסי התנועה.